در محضرنور۵۲/طلب خیر به وسیله نماز

در محضرنور۵۲/طلب خیر به وسیله نماز

هر کس وضوی خوب بگیرد و دو رکعت نماز با رکوع و سجود کامل به جای آورد و با خدای خود خلوت کند و بر رسول خدا (ص ) درود فرستد،سپس حاجت خود را از خدا درخواست نماید، به تحقیق که در زمان مناسبش درخواست کرده و هرکس چنین نماید، هرگز ناامید وناموفق نخواهد بود.

درمحضرنور۵۱/ نماز جماعت

درمحضرنور۵۱/ نماز جماعت

زمانی که بنده ای نمازش را به جماعت بخواند، خداوند از او حیاء می کند، و هنگامی که از او طلب حاجت کرد، منصرف نشود، مگراین که حاجتش را برآورد.

در محضرنور۴۹/ حضور قلب

در محضرنور۴۹/ حضور قلب

هنگامی که انسان برای نماز می ایستد، اگر همه توجه اش و قلبش به سوی خدا باشد، در حالی نمازش تمام می شود، که مثل روزی است که پاک به دنیا آمده است.

درمحضرنور۴۹/ کناره گیری از جماعت

درمحضرنور۴۹/ کناره گیری از جماعت

شیطان گرگ انسان است همانند گرگ گوسفندان که همیشه میشهای دور افتاده وکناره گیر را می گیرد. پس از دسته بندیها (گروه گرایی و خط بازی )بپرهیزید و برشما باد به حضور در جماعت و مجالس عمومی و مسجد.

در محضر نور۴۸/ ملاک قبولی نماز

در محضر نور۴۸/ ملاک قبولی نماز

خداوند متعال فرمود: نماز کسی را می پذیرم که درمقابل عظمت من خاضع باشد.، از خواسته های نفسانی به خاطر من خود را دور کند، روزش را با یاد من به پایان برد، بر بندگانم بزرگی نفروشد،به گرسنه غذا دهد، برهنه را بپوشاند، به مصیبت دیده مهربانی کند و غریب راپناه دهد.

در محضر نور۴۵/ اهمیت نماز

در محضر نور۴۵/ اهمیت نماز

اولین چیزى که خداوند بر امت من واجب کرد، نمازهاى پنج گانه است و اولین چیزى که از اعمال ایشان بالا برده مى شود، نمازهاى پنج گانه است و اولین چیزى که نسبت به آن مورد سؤ ال واقع مى شوند، نمازهاى پنج گانه است .

در محضرنور۴۲/ قلب نورانى

در محضرنور۴۲/ قلب نورانى

هنگامى که بنده اى در دل شب تاریک با خداى خود خلوت کرده و با او مناجات کند، خدا قلب او را نورانى خواهد ساخت.

آخرین اخبار

css.php