در محضرنور۴۹/ حضور قلب

در محضرنور۴۹/ حضور قلب

هنگامی که انسان برای نماز می ایستد، اگر همه توجه اش و قلبش به سوی خدا باشد، در حالی نمازش تمام می شود، که مثل روزی است که پاک به دنیا آمده است.

آخرین اخبار

css.php