وضعیت آموزشی‌ و رفاهی در مناطق حاشیه شهر یاسوج اسفناک است

وضعیت آموزشی‌ و رفاهی در مناطق حاشیه شهر یاسوج اسفناک است

فرماندار بویراحمد با اشاره به وضعیت اسفناک فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی مناطق مهریان، بله‌زار و مادوان، گفت: با وجود اینکه این مناطق از مرکز شهر یاسوج فاصله چندانی ندارند اما وضعیت آموزشی‌ و رفاهی آنها بسیار اسفناک است.

آرشیو

css.php