اهدا خون در ایران ۱۰۰ درصد داوطلبانه است+آمار بیماری های خونی آسیا

رئیس انجمن انتقال خون آسیا با بیان اینکه اهدای خون در ایران ۱۰۰درصد داوطلبانه و برای عموم مردم قابل استفاده است، عنوان نمود: در کنگره های سراسر جهان در مورد ایران صحبت می شود؛ زیرا در کشور شما؛ جمع آوری خون و بانک های خون در سطح اول بوده و به عنوان یک سیستم پیشرفته مطرح است.

علل عمده خونریزی های پس از زایمان / اعلام رضایت از کنگره خون

متخصص جنین شناسی از کشور عراق گفت: علیرغم اینکه در اکثر کنگره های علمی در شهرهای مختلف ایران شرکت نموده ام، اما از میزبانی یاسوج و شرایط برگزاری این کنگره رضایت کامل دارم و از خونگرمی و مهمان نوازی مردم یاسوجی تشکر می کنم.

css.php