اس ام اس ضربت خوردن حضرت علی (ع)

اس ام اس ضربت خوردن حضرت علی (ع)

دل را ز شرار عشق سوزاند علی (ع)، یک عمر غریب شهر خود ماند علیوقتی که شکافت فرق او در محراب، گفتند مگر نماز میخواند علی   ¤¤¤¤¤¤¤¤ اس ام شب 19 ماه رمضان ¤¤¤¤¤¤¤¤    یا رب ز تو امشب عطا می طلبم / هشیاری و بخشش خطا می طلبممقبولی روزه و نماز و طاعات

css.php