بازگشت دوباره به زندگي در شب تولد

بازگشت دوباره به زندگي در شب تولد

 اخبار اجتماعی – بازگشت دوباره به زندگي در شب تولد  توفان ويرانگر پايتخت، 81 قرباني داشت، 81 نفري كه حال سه نفرشان وخيم اعلام شد و چند روز پيش نيز يكي از آنها جان خود را از دست داد. مصدوم بدحال ديگر اين توفان پسري است كه كمتر از يك هفته پيش 13 ساله شد

آخرین اخبار

css.php