اسکندر مقدونی، ایرانی بود؟!

اسکندر مقدونی، ایرانی بود؟!

اسکندر مقدونی،ایرانی بود؟!اسکندر شاگرد ارسطو بود. این را امروز خیلی ها می دانند اما چیزی که خیلی ها نمی دانند، این است که پدر ارسطو هم پزشک پدربزرگ اسکندر بود و پسر برادر ارسطو، مورخ همراه اسکندر در جنگ ها. یعنی خاندان پادشاهی مقدونیه با خاندان پزشک – فیلسوف – مورخ یونان پیوند عجیب و

آخرین اخبار

css.php