شماره گذاری اسکانیا متوقف شد

شماره گذاری اسکانیا متوقف شد

در حال حاضر با وجود اینکه اتوبوس اسکانیا تنها 9.9 خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی را به خود اختصاص داده است 53 درصد تلفات رانندگی این ناوگان متعلق به این اتوبوس است.

آخرین اخبار

css.php