توکلی: استیضاح آخوندی رای نمی‌آورد

در مورد استیضاح آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی احتمال می دهم این استیضاح رای نیاورد و آخوندی ابقا شود. نظر من نسبت به استیضاح وزیر راه و شهرسازی مثبت نیست و اغلب نمایندگان هم بر روی این مساله اتفاق نظر ندارند.

آخرین اخبار

css.php