درمحضر نور22/استجابت دعا

درمحضر نور22/استجابت دعا

بايقين به استجابت دعاى خويش ، خداوند را بخوانيد و بدانيد كه پروردگار – تبارك و تعالى – دعايى را كه از دل غافل و بى توجه برآيد، مستجاب نخواهد كرد

آخرین اخبار

css.php