تقدیر از تلاش پرسنل بیمارستانی در ایام نوروز / قدردان تلاش همکاران هستم

تقدیر از تلاش پرسنل بیمارستانی در ایام نوروز / قدردان تلاش همکاران هستم

وی، از جمله نیازمندی های ضروری و اولویت اول بیمارستانی دانشگاه در سال جاری در دو شهرستان گچساران و کهگیلویه را “راه اندازی آی سی یوی نوزادان” در بیمارستان های این دو شهرسان است، تاکید کرد: تلاش داریم حداکثر ظرف چهار ماه آینده این بخش را در بیمارستان شهید رجایی گچساران و امام خمینی(ره) دهدشت راه اندازی کنیم.

آخرین اخبار

css.php