مغزلرزه ها، تومورها را تشخیص می دهند!

مغزلرزه ها، تومورها را تشخیص می دهند!

اکنون دانش بشری به آن سطح از پیشرفت دست یافته که می تواند از روی بررسی موشکافانه ارتعاشات مغزی که دسته کمی از زمین لرزه در مقیاس بسیار ریز ندارد، کیفیت و مکان دقیق این اختلالات را رصد کند.

آخرین اخبار

css.php