روشی برای پایان دادن به ترس دانش آموزان در برابر ریاضی/ تدوین راهنمای معلم کتب جدیدالتألیف ریاضی

روشی برای پایان دادن به ترس دانش آموزان در برابر ریاضی/ تدوین راهنمای معلم کتب جدیدالتألیف ریاضی

مدیر واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی با بیان اینکه کتاب راهنمای معلم ریاضی پایه‌های پنجم و نهم تدوین شد، گفت: امسال برای اولین بار تمام مؤلفان کتاب‌های ریاضی پنجم و نهم جلوی دوربین رفتند.

آخرین اخبار

css.php