چرا کودکان زردی می گیرند؟+نقش شیر مادر در رفع زردی

چرا کودکان زردی می گیرند؟+نقش شیر مادر در رفع زردی

زردی ناشی از افزایش بیلی‌روبین در خون نوزاد است که عللی مانند ناسازگاری گروه خونی مادر و عامل RH،‌ عفونت خونی، تغذیه و گرسنگی نوزاد دارد و در این حالت تغذیه کافی با شیر مادر موجب اصلاح زردی می‌شود.

آخرین اخبار

css.php