کسب جایگاه نخست در مسابقات جهانی ‘آی تریپل ای ایکستریم’ توسط دانشجویان برق شریف

کسب جایگاه نخست در مسابقات جهانی ‘آی تریپل ای ایکستریم’ توسط دانشجویان برق شریف

همین دوره مسابقه جهانی IEEEXtreme در ۲۴ اکتبر۲۰۱۵ با حضور دو هزار تیم از سراسر دنیا برگزار شد که از این تعداد ۲۱ تیم ایرانی از دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، امیرکبیر، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، الزهرا (س) و آزاد اسلامی واحد یزد شرکت کرده بودند.

آخرین اخبار

css.php